METAR EPSY 271330Z 32007KT 280V010 6000 -RA SCT010 BKN015CB 06/04 Q1017=