METAR EPSY 141330Z 31013KT 260V350 CAVOK 15/M02 Q1011=