METAR EPSY 012130Z 11008KT 080V140 9999 SCT041 14/11 Q1007=