METAR EPSY 160800Z 26008KT 230V300 9999 SCT013 BKN017 09/06 Q1016=