METAR EPSY 300930Z 14003KT 090V190 9999 BKN014 01/M01 Q1030=