METAR EPSY 241500Z 30008KT 270V330 CAVOK 14/05 Q1019=