METAR EPSY 110630Z 14009KT 100V170 CAVOK 18/07 Q1015=